Старобългарски речник
распал҄ень 
распал҄ень -ꙗ ср Силна страст, страстен копнеж, похот прен  врѣдꙿ рѫкꙑ лѣвꙑѧ прѣтръпѣвъшѹ. на попрань пославшааго тѫ дꙗвола. въ распал҄ень въпаст  страхъ бж ꙁабꙑт С 521.12 отъмьнѣвъ же сьвѣстѭ. ꙁдохъ к н҄е.  прѣдолѣвъшѹ м распал҄еню блѫднѹѹмѹ. н ба на ѹмъ вьꙁьмъ въ асъ тъ ... въ блѫдьнѫѭ погꙑбѣль въпадохъ С 525.26 Изч С Гр οἶστρος распален Нвб Срв разпаление книж остар ОА ВА разпалване ОА НГер ЕтМл АР разпаляне остар диал НГер ЕтМл АР