Старобългарски речник
раꙁболѣт сѧ 
раꙁболѣт сѧ -раꙁболѭ сѧ -раꙁболш сѧ св Разболея се, стана болен дошъдъ же солѹна града въ ѧꙁѫ въпаде  раꙁболѣ сꙙ С 197.16 вдѣвъше ꙗкоже въꙁврат сꙙ не дошъдъ рѣкꙑ. мнѣахѫ мѹ раꙁболѣт сꙙ.  не мошт по ѹставꙿнѹѹмѹ го дот до ефрата С 551.1—2 првръженъ бꙑстъ въ островъ нарцамꙑ алсосъ ...  раꙁболѣвъ сꙙ ѧꙁеѭ лютоѭ. хотꙙ жть оставт. помол сꙙ господев С 539.5—6 Изч С Гр ἀρρωστίᾳ περιπίπτω Нвб разболя [се] диал ДА разболея [се], разболявам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА