Старобългарски речник
рьвьнвъ 
рьвьнвъ -ꙑ прил 1. Ревностен, усърден днъ стъ бъ. ревьнвъ сꙑ.  огн҄ь попал҄ѣѧ врагꙑ своѧ. же кѹмрꙙ ьтѫтъ акꙑ бгꙑ.  бѣсомъ жьрѫтъ С 28.28 рьвьнвꙑ м ед Ζηλωτής Ревностният, Усърдният — прозвище на Юда Тадейски, един от дванадесетте Христови апостоли бѣ юда дрѹгꙑ ѹенкъ. рьвьнвꙑ наремъ С 410.15 оного отъ доброст намѣн юда рьвнвъ С 410.18 2. Враждебен, свадлив ѡтд. вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ ... бестѹденъ. ръвьнвъ. неѹстроенъ СЕ 54а 21 Изч СЕ С Гр ζηλωτής φιλόνεικος ревьнвъ ръвьнвъ рьвнвъ Нвб Срв ревнив ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА