Старобългарски речник
раꙁьньствоват 
раꙁьньствоват -раꙁьньствѹѭ -раꙁьньствѹш св Казвам нещо различно от предишното, нещо погрешно ѣко прогнѣвашѩ дхъ его.  раꙁнъствова ѹстънама свома. не потрѣбішѩ ѩꙁꙑкъ ѩже рее гь імъ.  съмѣсішѩ сѩ съ ѩꙁꙑкꙑ.  навꙑкѫ дѣла іхъ СП 105.33 Изч СП Гр διαστέλλω раꙁнъствоват Нвб Срв разнествие ср остар ВА