Старобългарски речник
раꙁдѣлꙗт 
раꙁдѣлꙗт -раꙁдѣлꙗѭ -раꙁдѣлꙗш несв 1. Разделям, раздвоявам тꙑ с г же ѹслꙑшавъ мѡусѭ  даѭшта ꙁнаменꙗ  ѹдеса въ егуптѣ ... раꙁдѣл҄ѣѧ море  въ пѹстꙑн҄ настав (!) люд своѧ С 77.13 2. Разделям, разпределям, поделям нещо раꙁдѣлѣѭште же рꙁꙑ его метаахѫ жрѣбѩ М Лк 23.34 З А СК Давам някому нещо, разпределям. тац бо сѫтъ дарове дѹховьн. не по саномъ раꙁꙿдѣлꙗтъ обьштен. нъ вол҄еѭ  їꙁвол҄енмꙿ С 492.4—5 раꙁдѣлꙗт ѹмъ сво λογισμὸν μερίζομαι Колебая се, двоумя се (раꙁ)дѣлꙗѭштемъ ѹмъ сво к(ъ) ко(м)ъ естъ лѣпо прблжат с ЗЛ IIб 3 Изч М З А СК С ЗЛ Гр ῥήγνυμι διαμερίζομαι διαιρέω раꙁдѣлѣт раꙁꙿдѣлꙗт Нвб разделям [се], разделя [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА