Старобългарски речник
рашрꙗт 
рашрꙗт -рашрꙗѭ -рашрꙗш несв Разширявам, уголемявам, увеличавам кънжънц  фарсе ... да вдм бѫдѫтъ лвкꙑ. рашрѣѭтъ же хранлшта своѣ. ꙇ велаѭтъ подъметꙑ. вьскрлѣ рꙁъ свохъ М Мт 23.5 ЗI А Изч М З А Гр πλατύνω рашрѣт Вж. при рашрт Нвб