Старобългарски речник
рꙑдань 
рꙑдань -ꙗ ср Ридание, плач глаⷭ҇ въ рамѣ слъшанъ бꙑⷭ҇. плаь  ръдане  въпль многь А Мт 2.18 СК Б се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдане ... срдеьное рꙑдане. плаь оесънꙑ СЕ 70а 1 съ плаемъ  многꙑмъ рꙑданемъ глаголааше С 528.1—2 Изч А СК Б СЕ С Гр κλαυϑμός ὀδυρμός ръдане рꙑдане Нвб ридание ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР