Старобългарски речник
рѣка 
рѣка -ꙑ ж 1. Река  кръштаахѫ сѧ вьс въ іоръдансцѣ рѣ(цѣ) М Мк 1.5 З, А, СК. Срв.Мт 3.6 А СК тꙑ растръже істоьнікꙑ  потокꙑ. тꙑ сѫі рѣкꙑ наводьненꙑѩ СП 73.15 ꙇ се глѧ блаженꙑ дадъ въпьетъ. на рѣцѣ вавілоньсцѣ К 7а 30  събъравъше плъкꙑ своѧ. прѣплѹвъше рѣкѫ рекѫмѫѭ дѹнавъ С 191.18 Само мн.Потоци, струи. ꙇ сънде дождъ  прдѫ рѣкꙑ М Мт 7.25 З, А, СК. Срв.Мт 7.27 М З А СК Образно. лѣпо бо бѣ мъ враѹ пршъдъшѹ ... прѧт го.  рѣкꙑ мъ цѣл҄енꙗ пролваѭштѹ ... скврънꙑ своѧ оштат С 333.24 сѹш мохъ беꙁакон стоьнкъ. ꙗкоже сѹш подрагомъ крьвотоꙙшт рѣкꙑ С 392.18 вдѣшꙙ крьвь тоꙙштꙙѧ ставьнꙑ крьвьнꙑѧ рѣкꙑ С 398.28 2. Като нареч. рѣкам тв мн ποταμηδόν Като река кръвь теааше рѣкам С 103.27 стоꙿнкъ благꙑхъ. рѣкам мъ благодѣанꙗ дастъ С 398.16 М З А СК Б СП СЕ К С МЛ Гр ποταμός ῥεῖϑρον ὀχετός ῥύαξ [вар. ῥύσις κρημνός] Нвб река, ряка диал ОА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР ДА Срв Лева река МИ Река МИ Рекана МИ Реката МИ ВП,ТО Тупавѝска ряка МИ ХХ,ЛИМР Рекиното МИ Ряката МИ Рячката МИ ГХ,МИМ Рекалийска махала МИ ЙЗах,Кюст Саръгьолската река МИ ЙЗ,МИПан Мала речица МИ Велика речица МИ Речане МИ АМС,Полог