Старобългарски речник
раꙁдавьнкъ 
раꙁдавьнкъ м Човек, който раздава нещо; дарител бѫд ... въ съваденка мѣсто. мротворець. въ сварънка мѣсто. кротолюбець. въ хꙑщьнка мѣсто. раꙁдавьнкъ мѣнѣ своего СЕ 70b 10 Изч СЕ Нвб Срв раздавак диал ЕтМл раздавач ОА НГер ЕтМл БТР АР