Старобългарски речник
раждежень 
раждежень -ꙗ ср Възпламеняване, разпалване ꙇ ꙁбав нꙑ отъ вꙿсего темъна  нощьнааго страстотръпѣ. ѹстав ѹстръмⷧенѣ страст. ѹгас тѣлесъное раждежене СЕ 38а 5 гі ꙇсхе бже нашъ ... даромь оца твоего. съхране аплꙑ своѩ отъ блѫда. ꙇ отъ раждеженѣ блѫдъна СЕ 37а 9—10 Изч СЕ Гр πύρωσις раждежен Нвб Срв раждение остар диал ВА ДА