Старобългарски речник
рꙁьнъ 
рꙁьнъ -ꙑ прил Който се отнася до дрехата стонкъ крьв подрагомъ рꙁънꙑмъ цѣл . томѹ вѣрꙑ не ѧхомь С 387.29 вдѣт юношѫ красъна стоѧшта прѣдь н҄мь. облѣена въ котꙑгѫ льнѣнѫ ...  обѣма рѫкама го мъша ꙁа обѣ полѣ рꙁьнѣ С 187.7 Изч С Гр [τῶν] ἱματίων τοῦ κολοβίου рꙁънъ Нвб ризен ’на ризата, на дрехата’ диал ОА НТ ДА Срв ризник ’съд за пране’ диал ДА