Старобългарски речник
расѫждат 
расѫждат -расѫждаѭ -расѫждаш несв 1. Съдя, преценявам (аще б)хомъ себе расѫжда(л) Е 15б 8—9 2. Обяснявам, тълкувам лце ѹбо нбс ѹмѣете расѫждат. а ꙁнаменѣ врѣменемь не можете М Мт 16.3 Изч М З Е Гр διακρίνω Нвб разсуждавам книж остар ОА ВА разсъждавам, разсъждам диал ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР