Старобългарски речник
раꙁмꙑшл҄ень 
раꙁмꙑшл҄ень -ꙗ ср Размишление, колебание, съмнение помꙑслвъ же правьдънꙑ.  вѣдꙑ вь мѣстѣхъ тѣхъ ꙁвѣр множьство. въ раꙁмꙑшл҄еньꙗ въпадъ. отвръꙁъ двьр  глагола  С 515.23 Изч С Гр διάκρισις Нвб размишление ОА ВА АК ЕтМл БТР АР Срв размисъл м ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР