Старобългарски речник
раꙁдрѹшат 
раꙁдрѹшат -раꙁдрѹшаѭ -раꙁдрѹшаш несв 1. Разрушавам, унищожавам [образно] гь млост. родѹ вꙿсѣкомѹ. съмрътънѹ.  несъмрътънѹ. ꙇ вꙿсѣкомѹ сѫщьствѹ. съдѣтель. съставлѣемѹ. ꙇ пакꙑ раꙁдрѹшаемѹ. жвотѹ семѹ СЕ 64а 13 2. Прен. Преминавам, отминавам т вьс крьста рад алꙿѫтъ. того слоѭ врагꙑ распьнъше.  раꙁдрѹшатъ сꙙ ноштъ мноꙁѣмъ.  не раꙁдрѹшаатъ сꙙ альбънꙑ трѹдъ С 431.6, 7 раꙁдрѹшат сѧ Изч СЕ С Гр λύω Нвб Срв разрушавам, разруша ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР