Старобългарски речник
рсвъ 
рсвъ прил притеж ЛИ Рисаев, който е свързан с Риса — един от прадедите на Христос снъ сꙑ ... оанаевъ. рсевъ. ꙁоровавелевъ. салатлевъ. нревъ М Лк 3.27 Изч М З Гр τοῦ ῾Ρησά рѵсевъ