Старобългарски речник
раꙁводт сѧ 
раꙁводт сѧ -раꙁвождѫ сѧ -раꙁводш сѧ несв Разделям се, разцепвам се, разтварям се ꙇ абье въсходѧ отъ водꙑ. ꙇ вдѣ раꙁводѧшта сѧ нбса. ꙇ дхъ ѣко голѫбь съходѧшть на нь М Мк1.10 З, СК. Срв. А158а 21—22 Изч М З А СК Гр σχίζομαι ἀνοίγνυμαι Нвб разводя, развождам диал ОА НТ Дюв ДА Срв развод м