Старобългарски речник
ретъко 
ретъко м ЛИ Ретко — преписвачът на Супрасълския сборник, който е оставил приписка в полето на л. 207 г помілѹї ретъка амін С 207 [приписка] С