Старобългарски речник
рторьство 
рторьство ср Риторика, красноречие, ораторско изкуство онъ же к н҄емѹ. то л т сѫ рторъства. то л сѫтъ твоѧ кн҄гꙑ. тѣхъ сократъ отъ ане не пострада С 138.12 Изч С От гр ῥητορεία рторъство Нвб Срв риторика ж ОА Дюв БТР АР