Старобългарски речник
растръгат 
растръгат -растръгаѭ -растръгаш несв св 1. Разкъсвам, правя на късове, на части; раздирам растръга ѫꙁꙑ моѩ. тебѣ пожьрѭ жрътвѫ хвальнѫ СП 115.7 2. Разкъсвам, разбивам  растръгаѩ ѫꙁꙑ гонімъ бꙑвааше бѣсомъ скоꙁѣ пѹстънѭ А Лк 8.29 СК растръга врѣтіште мое  прѣпоѣсалъ мѩ есі веселъемъ СП 29.12 Изч А СК СП Гр διαρρήσσω διαρρήγνυμι растрьгат Нвб разтъргая остар ВА Срв разтръгам диал разтрогвам ОА БТР АР