Старобългарски речник
раꙁѹмьно 
раꙁѹмьно нареч Разумно, чрез разума ѣко цръ велеі по вьсеі ꙁемлі бъ. поіте раꙁѹмьно СП 46.8 нъ слѹша раꙁѹмьно сце глагол҄ꙙ. облмъ бесѣдѹш. а не правдоѭ С 365.5 въ еугꙑ мѣсто марꙗ. вь дрѣва мѣсто. же вѣдѣт раꙁѹмно добра  ꙁъла. дрѣво крьстьно С 489.15 гѹ повелѣваѭштѹ. отьтъ (!) тебе м вьꙁвѣштенаꙗ. кѹпꙿно бо же  прѧт м. отъ тебе раꙁѹмно напсанаꙗ С 543.18 СП С Гр συνετῶς γνωστόν раꙁѹмно Нвб разумно ОА ВА АК НТ Дюв БТР АР