Старобългарски речник
радъ 
радъ прил Радостен, весел въꙁдажд радѹѭщмъ сѧ свомъ радꙑ. съдравомъ съдравꙑ. гдемь бгомь. спасомъ нашмь СЕ 18b 19 радъ бꙑт χαίρω, ἀγάλλομαι, ἀγαλλιάομαι, εὐϑαρσὴς γίγνομαι, περιχαρὴς γίγνομαι Радостен съм, радвам се ꙇродъ же вдѣвъ са радъ бꙑстъ ѕѣло. бѣ бо желѣѩ отъ мъногъ врѣменъ вдѣт М Лк 23.8 З авраамъ отцъ вашъ радъ б бꙑлъ. да б вдѣлъ дьнь мо М Йо 8.56 З А вовода же слꙑшавъ радъ бꙑстъ.  рее благодѣть млоствꙑмъ богомъ С 20.28 ѹслꙑша же мат правьдьнѹѹмѹ.  рада бꙑстъ  въсхвал ѭ С 26.2 радъ бꙑвъ  божѧ благодѣт спльнвъ сꙙ. дрѹжнѣ сво рее С 62.28 он же ѹслꙑшавъше  рад бꙑвъше дашꙙ мѹ два ꙁлатка С 145.24 то слꙑшавъше окаан рад бꙑшꙙ славꙙште томітелꙗ С 215.14 нъ радъ бꙑвъ. прде въ хꙑꙁнѫ прѣподобьнааго їѡана.  обьмъ  глаголааше С 287.26 Изч М З А СЕ С Нвб рад остар ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА Срв Рад ЛИ Рада ж ЛИ Радев ФИ Радул ЛИ Радулов ФИ Радон ЛИ Радонов ФИ Радуш ЛИ Радушев ФИ Радой ЛИ Радоев ФИ Радован ЛИ Радованов ФИ Радан ЛИ Раданов ФИ Радойно ЛИ Радойнов ФИ Радивой ЛИ Радивоев ФИ Радичко ЛИ Радичков ФИ СтИл,РЛФИ Радан войвода МИ Раданово МИ Радино МИ Радоевци МИ Радомир МИ Радомирци МИ Радунци МИ СНМБ