Старобългарски речник
рафалъ 
рафалъ м ЛИ Рафаил — един от седемте велики архангели ѣко аћл гдьсц. мхалъ гавьрлъ. ѹрлъ. рафалъ СЕ 59b 6 слоѭ хрстосовоѭ.  рафала архагг҄ела ꙁвѣр сѧ ꙁморхъ С 231.7 Изч СЕ С Гр ῾Ραφαήλ От евр rephael ’излекувай, Боже’ Нвб Рафаил ЛИ Рафаел ЛИ Рафаела ж ЛИ Рафаилов ФИ Рафаелов ФИ