Старобългарски речник
рѣꙁат 
рѣꙁат -рѣжѫ -рѣжеш несв Режа, сека дрѹꙁ же рѣꙁахѫ вѣтв отъ дрѣва.  постлахѫ по пѫт М Мт 21.8 СК. Срв.Мк 11.8 Изч М З СК Гр κόπτω Нвб режа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтБАН ЕтМл БТР АР ДА