Старобългарски речник
рѣьноват 
рѣьноват -рѣьнѹѭ -рѣьнѹш несв Изисквам, имам претенции пото много ꙋ нѣхъ рѣнѹш С 394.9 Изч С Гр ἀπαιτέω рѣноват Нвб Срв рекна ДА