Старобългарски речник
рака 
рака -ꙑ ж 1. Надгробен паметник, гробница горе вамъ кънжънц  фа(р)сѣ ꙇ ѵпокрт. ѣко ꙁждете гробꙑ пророьскꙑѩ ꙇ красте ракꙑ праведьнꙑхъ М Мт 23.29 ЗI 2. Ковчег  тако събъравъше кост стꙑхꙿ. мѫенкъ. положшꙙ ѧ въ ракахъ С 81.11 Изч М ЗI С Гр μνημεῖον γλωσσόκομον Нвб рака остар Дюв ЕтМл ракла ’ковчег, сандък’ ОА ЕтМл ДА