Речник на Патриарх Евтимий
багърѣнца багърѣнъ балъдѹнъ банꙗ баснь бедра беꙁаконе беꙁаконоват беꙁаконьнъ беꙁбожьнъ беꙁбѣдьнъ беꙁвлъньно беꙁвѣсте беꙁгласьнъ беꙁгодьнъ беꙁгрѣшьнъ беꙁдрьꙁновленьнъ беꙁдѹшьнъ беꙁдѣльнѣ беꙁдѣльнъ беꙁдъжде беꙁдъна беꙁменованьнъ беꙁмлъве беꙁмлъвьно беꙁмлъвьнъ беꙁмлъвьствоват беꙁмѣрьно беꙁмѣрьнъ беꙁмѣсте беꙁмѣстьно беꙁмѣстьнъ беꙁмѧтежьнъ беꙁнадеждьнъ беꙁнаѧльнъ беꙁневѣстьнъ беꙁобраꙁе беꙁѹме беꙁѹмьнѣ беꙁѹмьнъ беꙁѹставьнъ беꙁълобвъ бесквасьнъ бесконььнъ бескровьнъ бескръвьнъ бесловесе бесловесьнѣ бесловесьнъ беспамѧтьнъ беспеальнъ бесплодьнъ бесплътьнъ беспомощьнъ беспороьнъ беспѫте бестрасте бестрастьнъ бестраше бестрашьнъ бестѹде бестѹдьно бестѹдьнѣ бестѹдьнъ бестѹдьствоват бесцѣньнъ бесне бесньно бесньнѣ бесньнъ бессльнъ бесѧде бесѧдьнъ бесѣда бесѣдоват бесъвѣтьнъ бесъмрьте бесъмрьтьнъ бесъньнъ бесьребрьнкъ бло бсьръ бт благо благовдьнъ благоволене благоволт благоволѣт благовоне благовоньнъ благовѣре благовѣрьно благовѣрьнъ благовѣствоват благовѣсте благовѣстт благовѣстьнкъ благоглаголвѣ благоглаголвъ благоглагольнъ благоговѣно благоговѣнѣ благоговѣнъ благоговѣньнъ благоговѣньство благоговѣне благоговѣньнъ благодарене благодарт благодарьнъ благодарьствьнъ благодѣтель благодѣтельство благодѣть благодѣтьнъ благодѣꙗне благоꙁаконе благоꙁволт благолѣпе благомѫдрьно благонадеждьнъ благообраꙁьнъ благоподательнъ благоподобьнъ благопокорьнѣ благопокорьнъ благополѹьнъ благопослѹшлвъ благопотрѣбьнъ благопрстѫпьнъ благопрѧтьнъ благораꙁѹме благораꙁѹмьно благораꙁѹмьнъ благорастворене благорастворенъ благораствореньнъ благорасѫждат благородьнъ благославе благословт благословлене благословленъ благословленьнъ благословлꙗват благословлꙗт благословьнъ благостоꙗне благостꙑн благость благосъетаньнъ благотворене благоѹгодт благоѹгодьнъ благоѹгождат благоѹгождене благоѹкрашене благошьствьнъ благоцвьтꙑ благоне благоьствѣ благоьствъ благоьствьно благоьствьнѣ благоьсте благоꙗвленьно благоѫтробе благоѫтробьнъ благоѫхане благоѫханьнъ благоѫхаѧ благъ блаженъ блаженьнъ блаженьство блажт блаꙁнтель блꙁѹ блꙁъ блꙁъкъ блстат блюст блъгарнъ блъгарьскъ бльщане бльщат сѧ блѧдь блѫдъ блѫдьнкъ блѫдьнца блѫдьньскꙑ блѫдьнъ блѫждене богатѣт богатъ богатьно богатьнъ богатьство богоборьнъ богобоꙗꙁньнѣ боговдѣне боговдьнъ боговдьць богодарованьнъ богодъхновеньнъ богоꙁлꙗньнъ боголѣпьно боголѣпьнѣ боголюбьꙁьнѣ боголюбьꙁьнъ боголюбьнъ богомат богомльскъ богомрьꙁьскъ богомѫдростьнъ богомѫдръ богомѫжьнъ богонарьтаньнъ богонаѧле богонаѧльнъ богоненавстьнъ богоносьнъ богоотроковца богоотьць богопсаньнъ богоплетеньнъ богоподражательнъ богопокорьнъ богопоставленьнъ богопрѣданьнъ богопѹстьнъ богораꙁѹме богородтельнца богородца богородьнъ богосвѣтльнъ богослове богослововъ богословъ богословьць боготѣлесьнъ богоѹбца богоѹгодьно богоѹгодьнъ богохранмъ богоꙗвлене богоꙗвленьнъ богъ бодежь бож божьство божьствьно божьствьнъ божьствьньнъ боле бол болѣꙁноват болѣꙁнь болѣꙁньнъ болѣт болꙗрнъ борлъ борьба бост боꙗꙁнь боꙗт сѧ брада браꙁна бракъ брант брань браньнъ брат братꙗ братолюбе братъ братьнъ брашьно браньнъ брат сѧ браьнъ брѣмѧ бръꙁда бръꙁт сѧ брънꙗ бѹеслове бѹесловт бѹ бѹство бѹрꙗ бѣгат бѣгъ бѣгъство бѣда бѣдоват бѣдьнъ бѣдьствоват бѣжат бѣлость бѣлъ бѣльмо бѣсоване бѣсовьскъ бѣсъ бѣсьноват сѧ бѣсьнъ бъдрость бъдростьнъ бъдѣне бъдѣт бꙑват бꙑле бꙑстро бꙑстрѣ бꙑстръ бꙑт бꙑте