Речник на Патриарх Евтимий
блъгарнъ  
блъгарнъ м (4) Българин. ты єс блъгарѡмь красѡта. ꙁастѫпнца же  хрантелнца. ѻ тебѣ цр͠іе наш хвалѧⷮ сѧ Петк 81v.17  абїе ѡт въсѫдѹ Блъгаре сътекше сѧ, того ѧшѫ  въ Трънѡвъ, прведошѫ  съмрът прѣдашѫ ЙП 197.20 Въ пръвых помѣн, господ. пакы въꙁглашаеть дїакѡн мѧ рек прѣосвѧщенномѹ  въселенскомѹ патрїархѹ; Еѵѳѵмїѹ, прѣосвѧщенномѹ архїепскопѹ велкааго града Трънова  въсѣмь Блъгарѡм патрїархѹ ЛЙЗ 300.13 Същото значение и в ЙР 7.15.