Речник на Патриарх Евтимий
бꙑте  
бꙑте -ꙗ ср (9) 1. Съществуване, битие, живот. не раꙁѹмѣѫще несъмысльнї, ꙗко въсѣ ѡт небытїа въ бытїе прведена бышѧ ѡт едного стннаго бога, же небо  ꙁемлѧ  въсѧ вдмаа же  невдмаа сътворшааго Филот 90.23 Ты ѡт небытїа въ бытїе нас прведе  падшѫѧ въставль ес пакы  не ѡтстѫп СЙЗ 367.7 Владыко въседръжтелю, господ небесе  ꙁемлѧ, же словомъ еднѣмь въсѣьскаа ѡт небытїа въ бытїе съставлей МИнд.1-2 348.1 Същото значение и в СЙЗ 360.26 372.1 МБлаг 344.6 МС 351.4. 2. Сътворение. Абїе же бл͠жены ѿвѣща іларіонь • ꙗко ѡ мрстѣⷨ бытї,  ѡ въсⷯѣ єже ѻ адамѣ, мѡӱс съпса ИМ 171r.20 Владыко вседержтелю, царю славы, вѣдый всѧ прежде бытїа ловѣеска, самъ прїд кꙿ намь, в ась сїй молѧщмꙿ т сѧ Яков 315.17