Речник на Патриарх Евтимий
балъдѹнъ  
балъдѹнъ м ЛИ (1) Балдуин – фландърски граф, участник в IV Кръстоносен поход (1202–1204) и император на Константинопол, победен и пленен от цар Калоян (1205). Царь же, же ѡт Фрѫгꙿ поставленый, Балдѹвнь менемь, съкръвеныѧ льст не вѣды, въ скорѣ съ же тогда сълѹьшм сѧ на нѧ потее ЙП 197.17