Речник на Патриарх Евтимий
беꙁгрѣшьнъ  
беꙁгрѣшьнъ -ꙑ прил (16) Който няма грехове, безгрешен. не ѹбо ꙗко ꙁаконь таковое, ꙗкоже богословь рее Грїгорїе, нъ прощенїе; прощенїе же не к томѹ непорѡно  беꙁгрѣшно бѹдеть ѹбѡ Антим 246.24 Д(ь)не въсего съвръшена, свѧта, мрна  беꙁгрѣшна ꙋ господа просм СЙЗ 366.3 . Хотѧ же волнꙋю  жвотворнꙋю кр(ъ)ста рад трдневнꙋю смерть беꙁгрѣшный ѡ насъ грѣшных прїѧт Яков 314.7 Същото значение и в ЛЙЗ 297.20 301.11 305.2 СЙЗ 371.11 373.7 СВВ 393.17 399.21 401.17 ЛОглаш 377.26 386.28 388.25 Яков 322.19 332.14.