Речник на Патриарх Евтимий
бѣгъ  
бѣгъ м (6) бѣгѹ сѧ въдат Вж бѣгѹ сѧ ѧт Обърна се в бягство, побягна.  абїе темнцѫ ѡтвръстѫ ѡставлъше  стражнкы ꙗкоже мрътвы лежѧщѫ, бѣгꙋ сѧ ѧшѧ Филот 94.27 Съраженїю же ѻбомь бывш бранемь, страхь  трепеть нападе на мѹтелꙗ  на сѹщее съ нмь во,  бѣгѹ се ть съ малѣм нѣкым Конст 426v.7 Бранемь ѹбо обѡмь, дрѹгъ на дрѹга себе опльвшмь, не въꙁмогѡшѧ протвт сѧ Рмлѣне  абїе бѣгѹ сѧ ѧшѧ Мих 174.16 Същото съчетание и в ЙР 13.17 Конст 427v.25.