Речник на Патриарх Евтимий
бесѧде  
бесѧде -ꙗ ср (2) Бездетство, безплодие. ѕѣлѻ бѡ пеалїю сънѣдаема єсмь,  поношенїе беꙁедїа ност не могꙋ. егѡ рад тебѣ єдно прбѣгѡⷯ, могꙋщо неплѡⷣствїа моегѡ раꙁⷣрѣшт ꙋꙁы ИМ 162v.17  метежѹ мнѡгѹ на въсе нападшѹ, наслїю бо мнѡгѹ въставшѹ рад атекнне, срѣь рад беседїа,  ѿ власте наслїе народѡⷨ множааше се Конст 436r.14