Речник на Патриарх Евтимий
беꙁмлъвьно  
беꙁмлъвьно нареч (1) В безмълвие, в покой. Егда на бранехь сълѹте се, достоⷮ на пол сходт на мѣсто сто  тѹ пръвѣе беꙁмльвно поѹт се Конст 435v.13 .