Речник на Патриарх Евтимий
бестѹдьнъ  
бестѹдьнъ -ꙑ прил (1) Който няма чувство за срам, безсрамен. Рее же къ нмѹ бл͠женаа • Ꙍ бестѹднаго т  ѕвѣрскаго срⷣца крьвопїце Нед 609v.5