Речник на Патриарх Евтимий
бескръвьнъ  
бескръвьнъ -ꙑ прил (11) Който не е свързан с проливане на кръв, безкръвен. Ѥще прносм т словеснѫѧ сїѫ  беꙁкръвнѫѧ слꙋжбѫ  молм т сѧ  прпадаемъ  просм СЙЗ 368.22 . жрьтва бескръвьнаꙗ Вж. ЙП 200.4 СЙЗ 363.4 364.16 ЛОглаш 376.7 377.11 Яков 316.9 317.2 319.33.