Речник на Патриарх Евтимий
боꙗт сѧ  
боꙗт сѧ -боѭ сѧ -бош сѧ несв (22) Боя се, страхувам се. Проее прѣбѫдѣмь въ божїемь страсѣ  прїмемь ѹготѡваннаа блага съ въсѣм бѡѫщм сѧ господа Филот 84.26 да ѹкрѣпет се рѹкы раслаблные  колѣна ѻслаблнаа да ѹтѣшет се. малодꙋшнї мыслїю ѹкрѣпте се  не боте се Конст 439r.14 Се ѹбо боеще се бѣды, хрант се потрѣбно мню ѡт въсакого єже къ светымь дръꙁнѹтїа Кипр 233.11. Същото значение и в ЙР 11.28 15.5 15.29 ИМ 163r.28 Филот 83.29 84.30 Конст 426r.19 428r.23 Нед 605r.5 605v.34 606v.16 Мих 174.30 176.20 I Никод 213.10 Кипр 233.2 Антим 251.4 СВВ 392.30 394.1 МЕ1-3 340.12.