Речник на Патриарх Евтимий
бꙑстро  
бꙑстро нареч (1) Бързо, пъргаво; ясно. Слѣпї бѡ ѹбо, прходѧще, вѣроѫ просвѣщаѫт сѧ, слѫцї справлѣѫт сѧ, нѣмї быстро  благоглаголвѣ бесѣдѹѫт, недѫжнї ѡт немощ въ слѫ прѣлагаѫт сѧ ЙР 25.9