Речник на Патриарх Евтимий
беꙁмѧтежьнъ  
беꙁмѧтежьнъ -ꙑ прил (1) беꙁмѧтежьное Като същ. ср. ед. Спокойствие, безстрастност. Тхь въ срѣтен братнмь бывай, подобнѣ  въ ѡтпѹщен ꙗко да беꙁꙿметежное тѣхь ѹсвоает се тебѣ Кипр 237.10