Речник на Патриарх Евтимий
благоьствѣ  
благоьствѣ нареч (4) Благочестиво. такожде  далматїѫ, ꙗⷤ  арвантскаа г͠лет сѧ дръжава, даⷤ  до драѣ. вь нхже  мтрѡпѡлты  епїскѡпы свѣтлѣ  бл͠гѡьствѣ постав Петк 80r.4 нарее же его цр͠а,  ѻбѣщанїапрос ємѹ дат ꙗко да не то на хрїстїаны подвгнеⷮꙁлѡ, ѻнꙿ же въ скорѣ ѻбѣща се тако творт,  добрѣ  бл͠гоъствѣправт въстоные страны Конст 428r.1 . Семѹ неъстїю по въсе въселннѣ прошⷣъшѹ, мнѡѕ ѿ бл͠гоъствѣ жвѹщїхь, страхѡⷨ съпретоваахѹ се многѡⷨ Нед 604v.28 Същото значение и в ЙП 187.3.