Речник на Патриарх Евтимий
бѣжат  
бѣжат -бѣжѫ -бѣжш несв (5) Бягам, тичам; избягвам. въвед къ с͠тые гробѹ ѻного деже мⷱнце лежеⷮ мощ,  вдш въсако ѿскакающа  бѣжеща Нед 610v.14 Велкы же въ цр͠ехь  бжⷭтвнѣшї кѡнстантінь въ слѣдь его погнавь, ѻнь же бѣже въ свою въпаде сѣть юже въ ст͠ыхь кѡнстантінꙋ положль бѣше Конст 426v.9 Ѡн же ꙗко бѣжѫще твѡрѣхѫ сѧ, дондеже того въ вѡйскѫ доведошѫ ЙП 197.19 Същото значение и в Нед 610v.21 Теоф 274.14.