Речник на Патриарх Евтимий
беꙁмлъве  
беꙁмлъве -ꙗ ср (5) Безмълвие, мълчание, тишина, спокойствие. нто же бѡ нѡ тако дш͠ѫ ѻщаетъ  вь пръвѡобраꙁное првѡдⷮ, ꙗкоже пꙋстынѣ  беꙁмльвїе Петк 77v.19 . Нъ  Ілїа же прѣжде  Іѡаннь, семѹ послѣдоваше ꙁаконꙋ,  ѡвь ѹбѡ въ кармл беꙁмлъвїа прохождааше пѡдвгъ Кипр 226.1 . Пѹстын беꙁмлъвїю мат. пѹстын постꙋ ѹтелнца Кипр 226.10 . Същото значение и в Кипр 226.11 226.13.