Речник на Патриарх Евтимий
беꙁбѣдьнъ  
беꙁбѣдьнъ -ꙑ прил (1) Който не е изложен на опасност, който е в безопасност. Елма же, прѣдрееннаа въсѣ долꙋ оставль, горнемꙋ вънмааше ѡтьствꙋ, свободномꙋ  беꙁбѣдномѹ  твръдомꙋ ЙР 7.5