Речник на Патриарх Евтимий
бъдѣне  
бъдѣне -ꙗ ср (15) Бдение, бодърстване. прїде въ покаꙁаннѫѧ томѹ гѡрѫ , сътворь малѫ ѡт храстїа колбѫ, бѣ тѹ прѣбываѧ, пощенїемь  бдѣнїемь ѹдрѫаваѧ тѣло ЙР 9.4 въсенощномꙋ же сконавшѹ сѧ бдѣнїꙋ  молбѣ конецъ премш, въꙁлегѡшѧ пот  тѣлꙋ мало ѹтѣшенїе ѡт съна подат Филот 94.15 въсе же ѻнѡ врѣме въ постѣ  бдѣн слъꙁахь проваждааше Нед 606r.22 Същото значение и в Петк 76v.18 76v.26 78r.21 ЙР 16.7 ИМ 163r.20 Филот 84.3 85.27 92.6 96.11 98.22 Конст 431r.15 ЙП 182.15.