Старобългарски речник
л лаваановъ лавра лаврентꙗ лавръ лаврьскъ лад ладца лаꙁаровъ лаꙁаръ лакат лакомъ лакъть ламеховъ лампсаьскъ ланта лаодк҄скъ лаодк҄ꙗ ласкань ласкат ласкръдь ластовца лател҄ь латньскꙑ лаꙗнь лаꙗтI лаꙗтII левг҄ левг҄нъ левг҄тъ левкъ левъ лег҄еонъ легъко легъкъ ледъ лежань лежат лекъкъ лема лемꙿма лент леонт ле(о)нт леонтъ леоньт лепдонъ лепдъ лепта лесть лестьнъ летѣт лещ л лбо лванъI лванъII лваньскъ лвꙗда лвра лꙁат лк҄нI лк҄нII лковат лкъ лкъствоват лма лмнъ лмонъ лсщь лсꙗ лствь лстопадъ лстъ лсъ лтꙗ лтострата лтостротъ лтра лтѹрг҄ꙗ лтѹс лхва лхо лховань лховат лхомань лхомат лхомьство лхомьствь лхомьць лхомь лхоклѧтва лхомꙑслт лхосътворт лхотъкъ лхоꙗдень лхъ лшат сѧ лшень лшт лшт сѧ лце лцемѣръ лцемѣрьство лцемѣрьствь лцемѣрь лꙗнь лꙗт лобъꙁань лобъꙁат лобꙑꙁань лобꙑꙁат лобьнъ ловтва ловт ловъ ловьць ловьь ложе ложесно ложь ложьнъ лоꙁа лоꙁьнъ лоꙁь ло локъ локꙑ лолнъ ломт ломт сѧ лоно лопата лопотвъ лотовъ лотострата лотъ лѹбо лѹгъ лѹка лѹкаваръ лѹкъ лѹна лѹньскъ лѹсанꙗ лѹтость лѹтѣ лѹа лѹат сѧ лѹе лѹт сѧ лѹь лѹь лѣвъ лѣгальнца лѣгат лѣнвъ лѣнт сѧ лѣность лѣнъ лѣпо лѣпота лѣпотьно лѣпотьнъ лѣпѣ лѣпъ лѣпьствоват лѣствца лѣсъ лѣто лѣторасль лѣть лѣтьнъ лѣха лѣьба любвъ любмъ любт любт сѧ любл҄енкъ любл҄ень любоI любоII любовꙑкат любовь любовьнъ любодеца любодѣI любодѣII любодѣнъ любодѣство любодѣца любодѣць любодѣщь любодѣꙗньнъ любодѣꙗнь любомѣньнъ любонщь любоплакат любопьрвъ любослꙑшань любостраньнъ любостраньнь любъ любъвь любъвьнъ любꙑ любьꙁно любьꙁнѣ любьꙁнъ любьнъ людскъ люднъ людьскъ людь люсан лютоI лютоII лютовѣтрьнь лютость лютѣ лютъ лютьць люе люь лъбьнъ лъгат лъжа лъжементъ лъжеменьнъ лъжепослѹшьствоват лъжесъвѣдѣнь лъжесъвѣдѣтел҄ь лъжесъвѣдѣтельствоват лъжвъ лъжпослѹхъ лъжца лъжьI лъжьII лъжьнъ лꙑсто львовъ львъI львъII львь львьскъ льгъко льгъкъ льгът льгꙑн҄ льꙃѣ льнѣнъ льствъ льстт льстт сѧ льсть льстьнъ льстьць льщань льщат сѧ льщень льꙗт лѧдвнъ лѧдвѩ лѧжаꙗ лѧцат лѫгъ лѫжьнъ лѫка лѫкавъ лѫкавьно лѫкавьноват лѫкавьнъ лѫкавьство лѫкавьствь лѫкъI лѫкъII лѫт лѫща лѵвра лѵдскъ л҄ѵні [!] лѵсан лѵсмахъ