Старобългарски речник
лѵдскъ 
лѵдскъ прил Лидийски, който се отнася до Лидия — в Мала Азия вꙑ вдѣсте  повѣдате. людскѫ ꙁемл҄ѫ  декапол҄тъскѫ. ꙁгорѣвъшѫ огн҄емъ С 129.3 Изч С Гр [τῆς] Λυδίας людскъ