Старобългарски речник
лѣгат 
лѣгат -лѣжѫ -лѣжеш несв сег деят същ лежѫще м мн Лежащите, лежащо болните мⷧ҇о лѣжѭще на лож СЕ 37а 21 лѣгат  въстаꙗт съ συγκοιτάζομαι, συνανίσταμαι Лягам и ставам с някого, постоянно съм заедно с някого  бѫдетъ т стѣна крѣпъка. отъ лца вражѣ ... мѫжъствѹ подвжънкъ. лѣжѧ  въстаѩ съ тобоѭ СЕ 92b 19—20 Изч СЕ Нвб лежа, лягам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА