Старобългарски речник
лѫгъ 
лѫгъ м Гора, гъсталак, храсталак, лъг віноградъ іꙁ ег҄ѹпьта прѣнесе ... ѡꙁоба і вепрь отъ лѫга. їнокъ двьеї поѣлъ естъ СП 79.14 Изч СП Гр δρυμός Нвб лъг НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв луг остар ВА лонгоз диал РРОДД лъка ОА ВА Дюв НГер ЕтМл ДА Луг МИ ЙЗах,Кюст.кр Лагот МИ Мл,МНСрМ Веселинов лъг МИ ЙЗ,МИПан Лагот МИ Лъгът МИ Логов МИ ГХ,МИМ Логон МИ Лак МИ Лагот МИ ВП,ТО Станчи лак МИ ЙЗ,БГИ Лъката МИ Локата МИ ХХ,ЛИМР Лъ̀ка МИ Лъ̀ки МИ Локите МИ ГХ,МИМ Лаката МИ Нанчова лъка МИ ЙЗ,МИПир