Старобългарски речник
лакомъ 
лакомъ -ꙑ прил Лаком, ненаситен  ммодꙑ сї лакомꙑ  прѣобдѣвъ страха твого. несꙑтомъ срьдꙿцемь трьꙁа много С 41.26 Изч С Гр λαίμαργος Нвб лаком ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА