Старобългарски речник
лѹат сѧ 
лѹат сѧ -лѹаѭ сѧ -лѹаш сѧ несв Случвам се бжꙗ благодѣть ...  вь велкаа тѣлеса въдварат сꙙ лѹатъ С 546.10 Изч С Нвб луча се остар ВА Срв [с]лучвам се ОА Дюв НГер