Старобългарски речник
львъ
львъ м Лъв ѡтврѣсѩ на мѩ ѹста своѣ ѣко левъ въсхꙑштаѩ і рікаѩ СП 21.14 обьходтъ бо ꙗко л҄ьвъ рев Х IIВа 15—16 слꙑшавъ же се вовода въꙁдрѹ акꙑ левъ С 71.26  се львъ дѣаше на сьрꙙштѫ нама.  ѹбоꙗховѣ сꙙ ꙁѣло С 297.1 акꙑ льв кръвоꙗдв. ѹстръмшꙙ сꙙ на н҄ь скръжьштѫште ꙁѫбꙑ С 216.22 СП С Х Гр λέων левъ Нвб лъв ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА лев остар ВА Дюв НГер ДА Срв Лъвово МИ Лъвина МИ СНМБ Лев ЛИ Лево ЛИ Левов ФИ СтИл,РЛФИ